Defibrylator Zoll AED Pro

W zestawie: defibrylator Zoll AED Pro, elektroda CPR-D Padz, zestaw pierwszej pomocy, akumulator litowy, torba transportowa, instrukcja

Indeks katalogowy: KAT01414

Defibrylator ZOLL AED Plus to urządzenie, które dzięki wbudowanej funkcji Real CPR Help zapewnia zawodowym ratownikom doskonałe wsparcie w ratowaniu poszkodowanych z podejrzeniem zatrzymania krążenia.
  • chwilowy brak (0 kpl)
  • Czas dostawy: do 6 tygodni.
  • Dostawa: od 0,00 zł
  • Producent: ZOLL MEDICAL CORPORATION
11 348,64 zł / kpl 10 508,00 zł + 8% VAT

Opis

Informacje ogólne:

ZOLL AED Pro to prosty w obsłudze defibrylator pracujący w trybie półautomatycznym (AED) z możliwością przełączenia urządzenia na manualny tryb pracy Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów oraz nieprofesjonalnych ratowników. Może być wykorzystywany w placówkach służby zdrowia, ratownictwie medycznym, transporcie medycznym oraz dzięki wysokoodpornej i szczelnej obudowie w warunkach polowych. 
ZOLL AED Pro podobnie jak inne defibrylatory półautomatyczne firmy ZOLL (ZOLL AED Plus, ZOLL BLS AED 3) przeprowadza skuteczną analizę EKG i w sytuacji wymagającej interwencji, umożliwia ratownikowi wykonanie bezpiecznej defibrylacji. Posiada analogiczny system komunikatów głosowych i tekstowych wyświetlanych na ekranie, które prowadzą osobę udzielająca pomocy przez kolejne czynności ratownicze. 
ZOLL AED Pro posiada możliwość wyboru jednego z dwóch trybów defibrylacji – półautomatycznego lub manualnego.
ZOLL AED Pro wyposażony jest w funkcję niezależnego monitorowania EKG za pośrednictwem  znajdującego się na wyposażeniu 3 żyłowego kabla EKG. Umożliwia to obserwację rytmu serca bez konieczności użycia elektrody defibrylacyjnej. 
Defibrylator przeznaczony jest do użycia w przypadku poszkodowanych dorosłych oraz dzieci (po uzupełnieniu zestawu o elektrodę Zoll Pedi Stat padz). 

ZOLL AED Pro wyróżnia się spośród defibrylatorów AED z trybem manualnym tym, że wspomaga osobę ratującą poszkodowanego z NZK na wszystkich etapach, w czasie całej akcji ratowniczej. Od chwili uruchomienia aparat informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym, a dzięki zastosowaniu unikalnej funkcji Real CPR Help umożliwia prowadzenie efektywnych i poprawnych uciśnięć klatki piersiowej. 
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC Gudelines 2015) to właśnie od jakości ucisku klatki piersiowej, prowadzonego z odpowiednia głębokością i częstością przed i po defibrylacji, uzależniony jest w dużej mierze pozytywny efekt pomocy udzielanej osobie z NZK. w przypadku braku wskazań do defibrylacji, jedynie wysokiej jakości RKO oparta na efektywnym ucisku klatki piersiowej może dać szanse na uratowanie życia poszkodowanego.  
Zoll AED Pro to defibrylator z trybem manualnym, który umożliwia ratownikowi osiągniecie najwyższej na rynku skuteczność RKO, i dzięki temu daje największe szanse na przeżycie zatrzymania krążenia.
Producentem AED Pro jest amerykańska firma Zoll Medical Corporation, światowy lider w zakresie produkcji defibrylatorów AED i defibrylatorów profesjonalnych. w Polsce urządzenia te od wielu lat funkcjonują zarówno w strefie publicznej jak i w użytkowaniu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, szpitali, czy wojska. 
Torba transportowa zapewnia błyskawiczny dostęp do urządzenia bez konieczności jego wyciągania. Zawiera kieszeń boczną na dodatkowa parę elektrod i akcesoria oraz pasek do przenoszenia aparatu na ramieniu. 

Informacje dodatkowe

Cechy wyróżniające Zoll AED Pro

Pomoc dla osoby udzielającej pomocy
Po uruchomieniu aparat rozpoczyna pracę w trybie AED, w którym dzięki kolejno wyświetlanym na ekranie i podawanym głosem komunikatom prowadzi ratownika przez wszystkie, kolejne, konieczne etapy potrzebne do prawidłowego udzielenia pomocy. Podpowiedzi generowane w kolejności:  zachowaj spokój, sprawdź reakcję, wezwij pomoc, udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddychanie, przyklej elektrody na odsłonięta klatkę piersiowa pacjenta, odsuń się analizowanie rytmu, wciśnij migający przycisk defibrylacji, rozpocznij RKO to realne i bardzo istotne wsparcie dla osób, które przypadkowo zdecydowały się udzielić pomocy poszkodowanemu. w stresie towarzyszącym udzielaniu pierwszej pomocy tego typu wsparcie ma zasadnicze znaczenie psychologiczne i praktyczne. 

Elektroda defibrylacyjna Zoll CPR-D
Problemem który może wystąpić przy użyciu standardowych elektrod do defibrylacji są błędy wynikające z nieprawidłowego ich przyklejenia na klatce piersiowej poszkodowanego. Rozwiązaniem jest unikalna jednoczęściowa elektroda resuscytacyjna CPR-D, która została zaprojektowana tak, by można ją było nakleić w łatwy i szybki sposób we właściwym miejscu. Dodatkowo na środku elektrody znajduje się czerwony krzyż, który wskazujące miejsce prawidłowego przyłożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej oraz czujnik jakości ucisku stanowiący element systemu wspomaganie RKO – funkcji Real CPR Help.

Zestaw pierwszej pomocy
Z każdą elektrodą Zoll CPR-D dostarczany jest zestaw pierwszej pomocy, pozwalający na zapewnienie bezpieczeństwa osobie udzielającej pomocy oraz właściwe przygotowanie pacjenta do użycia Zoll AED Plus
W skład zestawu wchodzą: rękawiczki stanowiące ochronę dla osoby udzielającej pomocy, maseczka do sztucznego oddychania pozwalająca na bezpieczne prowadzenie oddechu zastępczego, nożyczki pomagające w szybkim usunięciu odzieży i odsłonięciu klatki piersiowej poszkodowanego, jednorazowa maszynka do golenia do usunięcia nadmiernego owłosienia i szmatka do osuszenia mokrej klatki piersiowej poszkodowanego, stosowane przed przyklejeniem elektrody.

Defibrylacja 
Unikalna konstrukcja elektrod Zoll CPR-D oraz umieszczone na nich oznaczenia graficzne pozwalają na szybkie i intuicyjne ich naklejenie we właściwym miejscu na klatce piersiowej poszkodowanego, bez ryzyka popełnienia błędu.
Tryb defibrylacji półautomatycznej - po naklejeniu elektrody defibrylator przeprowadza skuteczną analizę rytmu pracy serca poszkodowanego. w przypadku zalecenia defibrylacji, ładuje się automatycznie do właściwej energii i sygnalizuje gotowość do defibrylacji (migający przycisk na obudowie + komunikat głosowy). Pozostawia w ten sposób osobie ratującej ostateczna decyzję o momencie przeprowadzenia wyładowania. w przypadku dzieci, podłączenie elektrod pediatrycznych automatycznie zmienia tryb pracy aparatu z równoczesną redukcją energii  wyładowań do poziomu właściwego dla tej grupy poszkodowanych. 
Tryb defibrylacji manualny – aktywny po wyborze funkcji defibrylacji manualnej. w tym trybie urządzenie umożliwia zawodowemu ratownikowi dostęp do bardziej zaawansowanej opcji defibrylacji, a co za tym idzie ma on wpływ na sposób przeprowadzenia defibrylacji (wybór prekonfigurowanych poziomów energii i moment przeprowadzenia wyładowania). 

Wspomaganie RKO – funkcja Real CPR Help
Aparat wyposażony jest w funkcje real CPR Help, która jest aktywna przy zastosowaniu elektrod Zoll CPR (CPR-D i CPR Stat Padz). Funkcja ta pozwala na przeprowadzenie w sposób prawidłowy i efektywny ucisku klatki piersiowej przed i po defibrylacji oraz w sytuacji gdy w wyniku analizy rytmu pracy serca defibrylacja jest niezalecana i aparat nakazuje rozpoczęcie RKO. Zintegrowany z elektrodą Zoll CPR czujnik RKO posiada znacznik prawidłowego położenia na klatce piersiowej poszkodowanego rąk osoby prowadzącej uciskanie oraz mierzy aktualną częstość oraz głębokość uciśnięć. Informacja ta trafia do defibrylatora, który na tej podstawie, zwrotnie informuje o poprawności prowadzonego ucisku. Jeżeli ucisk jest prawidłowy generowany jest komunikat „dobry ucisk”, jeżeli za słaby „przyciśnij mocniej”. Dodatkowo, aktywny metronom sygnałami dźwiękowymi pozwala na utrzymanie prawidłowego tempa uciskania klatki piersiowej. Równolegle na ekranie monitora generowane są analogiczne, odpowiednie komunikaty tekstowe i graficzny wskaźnik głębokości prowadzonego ucisku. Dzięki funkcji Real CPR Help osoba udzielająca pomocy może sprawdzać czy uciska prawidłowo i natychmiast skorygować ewentualne błędy.
Cykl prowadzenia RKO jest odliczany i wynosi zgodnie z aktualnymi wytycznymi 2 minuty. Po tym czasie aparat automatycznie przechodzi do kolejnej analizy rytmu i oceny pracy serca.

Funkcja niezależnego monitorowania EKG pacjenta 
Niezależna funkcja monitorowania EKG za pośrednictwem znajdującego się na wyposażeniu 3 żyłowego kabla EKG, pozwala na krótkookresowe monitorowanie EKG z odprowadzenia II przy użyciu standardowych elektrod do monitorowania. Krzywa EKG jest wyświetlana na ekranie urządzenia dzięki czemu zawodowy ratownik ma możliwość obserwacji i samodzielnej oceny rytmu. 
Wykrycie zaburzeń rytmu serca wskazanych do defibrylacji powoduje automatyczne przejście w tryb defibrylacji automatycznej.

Czytelny ekran LCD
Wyświetla polecenia tekstowe towarzyszące komunikatom głosowym oraz graficzny obraz jakości prowadzonego ucisku klatki piersiowej. Na ekranie widoczny jest również wykres krzywej EKG, upływający od podjęcia działania czas i liczba przeprowadzonych defibrylacji czyli ważne, z punktu widzenia przybyłego do pomocy zespołu ratownictwa medycznego, informacje. 

Autotest i Raportowanie zdarzeń
Defibrylator Zoll AED Pro wyposażony jest w funkcję Auto Testu dzięki której aparat wykonuje:  automatyczny test okresowy oraz automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu. Dodatkowo użytkownik może w dowolnym momencie wykonać automatyczny test ręczny. 
Zoll AED Pro wyposażony jest w pamięć wewnętrzna umożliwiającą gromadzenie do 5,8 h kompletnych danych z pracy aparatu. Użytkownik może zaprogramować przechowywanie w ramach tego czasu od 1-4 akcji ratowniczych. Aparat rejestruje min. wykresy krzywej EKG, informacje o wykonanych w trakcie RKO czynnościach ratowniczych oraz komunikaty generowane przez aparat. Po zainstalowaniu bezpłatnego oprogramowania dane te można bezprzewodowo lub za pośrednictwem złącza USB przenieść do komputera w celu ich archiwizacji i odtworzenia przebiegu akcji.  Użytkowników zainteresowanych wspomnianym oprogramowanie zapraszamy do kontaktu z autoryzowanym dystrybutorem i serwisem firmy Zoll w Polsce.

Wysoka wytrzymałość i odporność na warunki zewnętrzne.
Defibrylator przygotowany jest do pracy w warunkach polowych. Jest odporny na działanie wody i kurzu. Posiada klasę ochrony IP55. 
AED Pro jest jednym z najbardziej trwałych i wytrzymałych na uszkodzenia AED. Wytrzymała obudowa zabezpiecza wnętrze defibrylatora przed działaniem wody i kurzu. AED Pro przeszedł test upadku z 1,5 metra i posiada klasę ochrony przeciw brudowi i kurzowi IP55.
AED Pro jest przygotowany do misji powietrznych A-W (Airworthy). Amerykańskie wojsko nadało mu certyfikat USAARL, który oznacza, że AED Pro może być wykorzystywany w helikopterach na pierwszej linii ognia, będąc realnie w stanie wykonywać swoje zadania bez utraty skuteczności w ekstremalnych warunkach pola walki.

Niskie koszty eksploatacji
Dzięki wyjątkowej trwałości elektrod i baterii zasilających, AED Pro wyróżnia się najniższym na rynku kosztem utrzymania gotowości do użycia, liczonym w okresie 10 lat eksploatacji. Urządzenie zasilane jest przez baterię litową o gwarantowanym czasie pracy co najmniej 5 lat.  5-cio letni okres przydatności posiadają również  elektrody defibrylacyjne Zoll CPR-D Padz. Możliwość obserwacji rytmu serca za pośrednictwem standardowych elektrod monitorujących znacząco redukuje koszty monitorowania EKG.

Autoryzowany dystrybutor i serwis 
AED Pro nie wymaga, generujących dodatkowe koszty eksploatacyjne, przeglądów i wymiany baterii po każdorazowym użyciu aparatu.
Autoryzowanym dystrybutorem i serwisem defibrylatorów producenta Zoll Medical Corp. w tym defibrylatora Zoll AED Pro w Polsce jest firma:

Paramedica Polska Sp z o.o. Sp.k 

ul. Żołny 11

02-815 Warszawa 

Dane techniczne:

Defibrylator: 

Kształt fali: Prostoliniowy dwufazowy. Niskoenergetyczny, typ RBW
Wybór energii: Wybór automatyczny, wstępnie zaprogramowany (dorośli: 120, 150, 200 J, tryb pediatryczny: 50, 70, 85 J)
Czas ładowania: Poniżej 10 sekund przy nowym w pełni naładowanym zestawie baterii. 
Czas utrzymywania naładowania defibrylatora: tryb półautomatyczny: 30 sekund; tryb ręczny: 60 sekund 
Rytmy podatne na leczenie defibrylacją: 
- migotanie komór ze średnią amplitudą >100 μV 
- częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami QRS z częstością większą niż 150 u/min. (dorośli) i 200 u/min. (tryb pediatryczny).
Elektrody: Elektrody ZOLL CPR-D padz, ZOLL CPR Stat padz, Zoll Stat padz II, Zoll Pedi padz II
Bezpieczeństwo pacjenta: Wszystkie połączenia z pacjentem są izolowane.
Nadzór defibrylacji: aparat sprawdza połączenia elektrod i kabla EKG pacjenta 
Komunikacja z użytkownikiem: komunikaty głosowe i tekstowe na ekranie LCD w języku polskim 
Wspomaganie RKO: funkcja Real CPR Help
Wyświetlacz LCD: 
- wymiary: 5,76 x 7,68 cm
- wyświetlane informacje : krzywa EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczba wykonanych defibrylacji.
Komunikaty: głosowe i tekstowe prowadzące ratownika przez pełną sekwencję działań.
Autotest defibrylatora: 
- automatyczny test okresowy 
- automatyczny test przy każdym uruchomieniu aparatu
- automatyczny test ręczny
Wskaźnik sprawności aparatu /rozładowania baterii:  
- aparat sprawny - wskaźnik wizualny
- aparat wymagający kontroli – wskaźnik wizualny i sygnał dźwiękowy 
Pamięć: 5,8 godzin danych EKG oraz reanimacji 
- możliwość przeglądania i archiwizacji raportów z interwencji w komputerze z oprogramowaniem 
  ZOLL RescuNet™ Code Review
Wymiary: (Wys. x Szer. x Gł.) 7,62 x 23,47 x 23,88 cm
Waga: 2,35 kg bez zestawu baterii; 2,7 kg z zestawem baterii jednorazowego użytku
Zasilanie: Akumulatory ładowalne, zamknięte, kwasowo-ołowiowe. 
Czas ładowania: 4 godz. lub krócej w ładowarkach: ZOLL Base PowerCharger 4x4, ZOLL Base PowerCharger 1x1, ZOLL SurePower™. 
Czas pracy dla całkowicie naładowanej baterii w temp. 20 °C: 170 wyładowań z maksymalną energią (200 J) lub min. 6 godzin ciągłego monitorowania EKG. 
Baterie jednorazowe, zamknięte, litowo-manganowe. 
Czas pracy dla całkowicie naładowanej baterii w temp. 20 °C: 300 wyładowań z maksymalną energią (200 J) lub 15 godzin ciągłego monitorowania EKG. 
Czas przydatności do użycia: 5 lat. 
Akumulatory ładowalne, litowo-jonowe SurePower. 
Czas ładowania: 4 godz. lub krócej w ładowarce ZOLL SurePower™. 
Czas pracy dla całkowicie naładowanej baterii w temp. 20 °C: 400 wyładowań z maksymalną energią (200 J) lub 19 godzin ciągłego monitorowania EKG.
Warunki otoczenia
Temperatura pracy: Od 0° do 50 °C
Temperatura przechowywania: Od -30° do 70 °C
Wilgotność: 10 do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Drgania: Spełnia MIL Std. 810F, test integralności dla śmigłowców
Wstrząs: Spełnia IEC 68-2-27; 100 G
Wysokość: n.p.m. Od -91 m do 4 573 m
Odporność na działanie pyłów i wody: klasa IP55 zgodnie z IEC 60529.

 

Informacje dodatkowe

Cechy produktu
Producent: ZOLL MEDICAL CORPORATION

Zamów do kompletu

Nie znaleziono produktów odpowiadających zadanym kryteriom

Zapytaj o produkt

Koszty dostawy